ជំនាងផ្ទះដំបូលត្រង់ខ្នាត68
ប្រភេទឈើ ឈើបេង
ឯកតា
តម្លៃ US $299
ទំហំ

សន្លឹកបាត និង ខ្នងមិនត

ទទឹង 68cm

កំពស់ 92cm

ជម្រៅ 48cm

ទំនាក់ទំនង 012 95 15 80
098 459 008
090 98 60 94
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ជំនាងផ្ទះ
Messenger