ជំនាងផ្ទះដំបូលត្រង់ម៉ូតពិសេស
ប្រភេទឈើ ឈើបេង
ឯកតា
តម្លៃ US $768
ទំហំ

ទឹកដៃប្រណិតស្អាត

ឈើក្រាស់ៗ និង មាំល្អ

កំពស់ 108cm

ទទឹង 88cm

ជម្រៅ 68cm

ទំនាក់ទំនង 012 95 15 80
098 459 008
090 98 60 94
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ជំនាងផ្ទះ
Messenger