ផ្តិលក្បាច់ផ្កាច័ន្ទ
ប្រភេទឈើ ឈើធ្នង់
ឯកតា ១គូ
តម្លៃ US $43
ទំហំ

កំពស់ 24cm

មុខកាត់ 15cm

ទំនាក់ទំនង 012 95 15 80
098 459 008
090 98 60 94
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ផ្សេងៗ
Messenger