ជំនាងផ្ទះបង្កោលហង្ស
ប្រភេទឈើ ឈើបេង
តម្លៃ US $199
ទំហំ

សន្លឹកបាតនិងខ្នងមិនត

ទទឹង 48cm

កំពស់ 68cm

ជម្រៅ 45cm

ទំនាក់ទំនង 012 95 15 80
098 459 008
090 98 60 94
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ជំនាងផ្ទះ
Messenger