គ្រែប្រអប់ធំ ស្អាត
ប្រភេទឈើ ឈើសុក្រម
តម្លៃ US $680
ទំហំ

ខ្នាត 1.8m x 2m

សាច់ស្អាត ឈើក្រាស់ៗល្អ

ប្រើមួយដឹងមួយ

តម្លៃ សមរម្យ

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

គ្រែ
Messenger