ជំនាងផ្ទះដំបូល៥ ខ្នាត៨៨
ប្រភេទឈើ ឈើបេង
តម្លៃ US $399
ទំហំ

សន្លឹកខ្នង១សន្លឹកមិនត

កំពស់ 102cm

ទទឹង 88cm

ជម្រៅ 62cm

ទំនាក់ទំនង 012 95 15 80
098 459 008
090 98 60 94
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ជំនាងផ្ទះ
Messenger