គ្រែងឿ
ប្រភេទឈើ ឈើ កកោះ
តម្លៃ US $780
ទំហំ

ឈើកកោះ សាច់ស្អាត ទាំង 3សន្លឹក

ជើងធំ ខ្ពស់ស្អាត

ទទឹង 1.4m

បណ្ដោយ 2.1m

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

គ្រែ
Messenger