គ្រែម៉ូតថៃ
ប្រភេទឈើ ឈើសុក្រម
តម្លៃ US $830
ទំហំ

ក្បាច់ឆ្លាក់ស្អាតណាស់ សាច់ឈើក្រាស់ល្អ

កំរាស់ 1តឹក

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

គ្រែ
Messenger