គ្រែម៉ូតថៃ
ប្រភេទឈើ ឈើតាសេក
តម្លៃ US $830
ទំហំ

ម៉ូតថៃ ក្បាច់ធំៗ ស្រួលជូតសំអាត

ខ្នាតពូក 1.8m

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

គ្រែ
Messenger