ផ្ទាំងត្រីអក្សរហ៊ុក
ប្រភេទឈើ ឈើបេង១សន្លឹកមិនត
តម្លៃ US $80
ទំហំ

កំពស់ 55cm

ទទឹង 55cm

កម្រាស់ 5cm

ទំនាក់ទំនង 012 95 15 80
098 459 008
090 98 60 94
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ផ្ទាំងចម្លាក់
Messenger