នាឡិកាក្បាច់ភ្ញីទេស
ប្រភេទឈើ ឈើបេង១សន្លឹកមិនត
តម្លៃ US $188
ទំហំ

ម៉ាស៊ីននាឡិកាគុណភាពល្អ

ធានារយៈពេល១ឆ្នាំ

កំពស់ 70cm

ទទឹង 55cm

កម្រាស់ 5cm

ទំនាក់ទំនង 012 95 15 80
098 459 008
090 98 60 94
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

នាឡិកា
Messenger