តុសំអាង ប្រអប់
ប្រភេទឈើ ឈើធ្នង់
តម្លៃ US $480
ទំហំ

តុសំអាងធ្នង់ ម៉ូតលាត សាមញ្ញ ហើយស្អាត

មុខ 1.2m

ជំរៅ 60cm

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

តុ និង កៅអី
Messenger