តុពីងពាង ធំ
ប្រភេទឈើ ឈើធ្នង់
តម្លៃ US $360
ទំហំ

តុធ្នង់សុទ្ធ ឈើមួយសាច់អត់ត

មុខកាត់ធំ 86cm កំរាស់ 6cm

ជើងស្មើរ ហើយមាំ

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

តុ និង កៅអី
Messenger