ទូតាំងកញ្ចក់
ប្រភេទឈើ ឈើបេង
តម្លៃ US $660
ទំហំ

ទូតាំងឈើបេង ទឹកដៃស្អាត ជាងនៅភ្នំពេញ

មុខ 1.1m

កំពស់ 2m

ជំរៅ 50cm

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ទូ
Messenger