ទូក្បាលគ្រែ
ប្រភេទឈើ ឈើធ្នង់
តម្លៃ US $168
ទំហំ

ទូក្បាលគ្រែ ឈើធ្នង់ 

ទឹកដៃជាងស្អាត ឆ្អឹងជាប់ល្អ

ខាងលើ 5តឹកបួនជ្រុង

កំពស់ 6តឹក

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ទូ
Messenger