ទូតាំង 2ជាន់
ប្រភេទឈើ ឈើបេង
តម្លៃ US $1,680
ទំហំ

ទូតាំង 2ជាន់ឈើបេង ទឹកដៃស្អាត

ខ្នាត 2.8m ខ្នាតផ្ទះល្វែង មានជំនាងផ្ទះនៅខាងឆ្វេងស្រាប់

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ទូ
Messenger