ទូអាវមុខ 3
ប្រភេទឈើ ឈើបេង
តម្លៃ US $1,080
ទំហំ

ទូអាវឈើបេង ទឹកដៃជាងស្អាត ក្បាច់ឆ្លាក់ល្អ

សាច់ឈើ រឹតតែស្អាត

ទំនាក់ទំនង 095 700 111
096 7777 860
អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ35B ផ្លូវ218

សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ខណ្ឌទួលគោក

ទូ
Messenger